Yhteystiedot
Ville Jokelainen
ville.jokelainen@kiila.fi
0400622859
Korppaanmaentie 30 A 1, 00300 Helsinki
Y-tunnus 1735141-3